Điều khoản sử dụng website

1. GIỚI THIỆU

Tài liệu này (kèm với các tài liệu được đề cập trong đây) xác định các điều khoản và điều kiện chung điều hành việc sử dụng trang web này (www.traviet.com) và quá trình mua sản phẩm trên trang web (sau đây được gọi là “Điều Kiện”).

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ Điều Kiện này cùng với Chính sách cookie và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi (gọi chung là “Chính sách Bảo vệ Dữ liệu”) trước khi bạn bắt đầu sử dụng trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này hoặc đặt hàng trên trang web, bạn đồng ý tuân theo Điều Kiện và Chính sách Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với Điều Kiện và Chính sách Bảo vệ Dữ liệu, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Các Điều Kiện này có thể thay đổi. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem xét chúng, vì Điều Kiện áp dụng là Điều Kiện hiện tại vào thời điểm bạn sử dụng trang web hoặc ký kết Hợp Đồng liên quan (như được định nghĩa sau).

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều Kiện hoặc Chính sách Bảo vệ Dữ liệu, xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ.

Hợp Đồng (như được định nghĩa bên dưới) có thể được thực hiện bằng bất kỳ ngôn ngữ nào có Điều Kiện sẵn có trên trang web này.

2. CHI TIẾT CỦA CHÚNG TÔI

Sản phẩm được bán qua trang web này được cung cấp dưới tên TRÀ VIỆT bởi CÔNG TY CỔ PHẦN SX-TM-DV TRÀ VIỆT, một công ty được thành lập tại Việt Nam có địa chỉ đăng ký tại 19 Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, có địa chỉ e-mail hello@traviet.com, có số điện thoại (028) 2218 1844, đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh với Mã số doanh nghiệp 0303 896 219.

3. CHI TIẾT CỦA BẠN VÀ TRUY CẬP CỦA BẠN VÀO TRANG WEB NÀY

Thông tin và chi tiết cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được xử lý theo Chính sách Bảo vệ Dữ liệu. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc xử lý thông tin và chi tiết của bạn và bạn cam kết rằng tất cả thông tin và chi tiết bạn cung cấp là chính xác và thực sự.

4. SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Khi bạn sử dụng trang web này và đặt hàng thông qua nó, bạn đồng ý:

I. Chỉ sử dụng trang web này để thực hiện các yêu cầu và đơn đặt hàng hợp pháp.

II. Không thực hiện đơn đặt hàng sai hoặc gian lận. Nếu đơn đặt hàng như vậy có thể xem xét là hợp pháp, chúng tôi có quyền hủy đơn đặt hàng đó và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền.

III. Cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email, địa chỉ gửi thư và/hoặc các chi tiết liên hệ khác của bạn một cách trung thực và chính xác. Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn trong trường hợp cần thiết (xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi).

Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi tất cả thông tin chúng tôi cần, bạn sẽ không thể đặt hàng.

Khi bạn đặt hàng trên trang web này, bạn tuyên bố rằng bạn trên 18 tuổi và có đủ điều kiện pháp lý để ký kết các hợp đồng ràng buộc.

5. SẴN SÀNG DỊCH VỤ

Dịch vụ giao hàng cho các mặt hàng được cung cấp trên trang web này chỉ có sẵn tại Việt Nam.

6. CHÍNH THỨC HỢP ĐỒNG

Để đặt hàng, bạn phải làm theo quy trình mua hàng trực tuyến và nhấp vào “Ủy quyền thanh toán”.

Sau đó, bạn sẽ nhận được một email xác nhận đặt hàng từ chúng tôi. Điều này chỉ là một xác nhận rằng chúng tôi nhận được đơn đặt hàng của bạn, và không phải là chấp nhận của đơn đặt hàng. Hợp đồng giữa chúng tôi sẽ không được hình thành cho đến khi chúng tôi gửi email xác nhận đơn đặt hàng cho bạn.

Khi chúng tôi chấp nhận đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi sẽ xác nhận điều này trong một email, có nghĩa là chúng tôi đã ký hợp đồng. Chúng tôi sẽ chỉ đặt hàng cho bạn sau khi xác nhận đơn đặt hàng của bạn.

7. KHIẾU NẠI CỦA BẠN

Chúng tôi có một quy trình khiếu nại, nhưng chúng tôi muốn giải quyết bất kỳ vấn đề nào bạn gặp phải ngay lập tức. Xin vui lòng gửi email tới địa chỉ email sau đây để giải quyết khiếu nại của bạn: hello@traviet.com. Chúng tôi sẽ xem xét và trả lời khiếu nại của bạn một cách nhanh chóng.

8. GIÁ SẢN PHẨM VÀ THANH TOÁN

Tất cả giá sản phẩm được hiển thị trên trang web này bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) (nếu áp dụng) theo tỷ lệ thuế tại thời điểm đó. Chúng tôi có thể thay đổi giá sản phẩm bất cứ lúc nào, nhưng thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến đơn đặt hàng nào chúng tôi đã xác nhận (xem Điều 6 trước đây về Hợp Đồng).

Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo tất cả giá được hiển thị trên trang web này là chính xác, có thể có trường hợp giá sản phẩm bị sai lệch. Nếu chúng tôi phát hiện sai lệch giá sản phẩm sau khi bạn đã đặt hàng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về sai lệch đó và bạn có thể chọn tiếp tục đặt hàng với giá mới hoặc hủy đơn đặt hàng của bạn. Nếu chúng tôi không thể liên hệ với bạn trong vòng 14 ngày kể từ khi chúng tôi phát hiện sai lệch giá sản phẩm, chúng tôi sẽ xem đơn đặt hàng của bạn là không hợp lệ và hủy nó.

9. THANH TOÁN

Chúng tôi chấp nhận các phương thức thanh toán sau đây:

  • Thẻ tín dụng/debit: Chúng tôi chấp nhận các thẻ Visa, MasterCard và các thẻ tín dụng/debit khác được chấp nhận bởi dịch vụ thanh toán trực tuyến của chúng tôi.
  • Chuyển khoản ngân hàng: Bạn có thể chuyển khoản thanh toán vào tài khoản ngân hàng của chúng tôi theo thông tin được cung cấp trên trang web này. Xin lưu ý rằng chúng tôi cần nhận được thanh toán trước khi chúng tôi xác nhận và gửi đơn hàng của bạn.
  • COD – Thanh toán cho người giao hàng khi nhậ nhàng.

10. GIAO HÀNG

Chúng tôi sẽ giao hàng cho bạn theo địa chỉ bạn đã cung cấp khi đặt hàng. Chúng tôi sẽ cố gắng giao hàng trong thời gian càng nhanh càng tốt, nhưng xin lưu ý rằng thời gian giao hàng có thể thay đổi tùy thuộc vào địa điểm giao hàng của bạn và khả năng lưu kho sản phẩm.

Chi phí vận chuyển sẽ được tính riêng và hiển thị cho bạn trong quá trình thanh toán. Xin vui lòng kiểm tra tổng số tiền trước khi bạn xác nhận đơn đặt hàng.

11. QUYỀN HỦY ĐƠN ĐẶT HÀNG VÀ TRẢ LẠI SẢN PHẨM

Nếu bạn muốn hủy đơn đặt hàng hoặc trả lại sản phẩm, xin vui lòng đọc Chính sách Đổi/Trả hàng của chúng tôi, mà chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông qua trang web này.

12. BẢO VỆ DỮ LIỆU VÀ CHÍNH SÁCH COOKIE

Chúng tôi xác định cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong Chính sách Bảo vệ Dữ liệu và cách chúng tôi sử dụng cookie trong Chính sách Cookie của chúng tôi. Xin vui lòng tham khảo các Chính sách này để biết thêm chi tiết.

13. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Trừ khi có quy định khác trong Điều Kiện này, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào (bao gồm cả thiệt hại gián tiếp hoặc bất kỳ thiệt hại phụ nào) mà bạn hoặc bên thứ ba nào khác có thể gán cho việc sử dụng trang web này hoặc mua các sản phẩm từ chúng tôi.

14. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Các Hợp Đồng mua sắm giữa chúng tôi qua trang web này sẽ được quản lý bởi luật pháp của Việt Nam và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc liên quan đến các hợp đồng đó sẽ được giải quyết theo quy định của luật pháp này.

15. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đối với chúng tôi về Điều Kiện này hoặc các vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hello@traviet.com hoặc thông qua biểu mẫu liên hệ trên trang web này.

Cảm ơn bạn đã đọc Điều Kiện và Chính sách Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ có trải nghiệm mua sắm thú vị tại trang web của chúng tôi!