Bảng Giá Trà Việt 2022

– Giá áp dụng từ 01/09/2022 –