Trà Việt – Hồ Chí Minh

Trà Việt – Hồ Chí Minh

Address:
19 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1,
Thành Phố Hồ Chí Minh,
70000,
Việt Nam
Opening Hours:
Thứ Hai : 8:00 sáng – 9:00 chiều
Thứ Ba : 8:00 sáng – 9:00 chiều
Thứ Tư : 8:00 sáng – 9:00 chiều
Thứ Năm : 8:00 sáng – 9:00 chiều
Thứ Sáu : 8:00 sáng – 9:00 chiều
Thứ Bảy : 8:00 sáng – 9:00 chiều
Chủ Nhật : 8:00 sáng – 9:00 chiều