Trà Việt – Hà Nội

Trà Việt – Hà Nội – Trà Việt

Address:
34 Giang Văn Minh, Ba Đình,
Hà Nội,
Việt Nam
Secondary phone: 0903037017
URL: https://www.traviet.com/locations/ha-noi/

Trà Việt – Hà Nội – Trà Việt

Opening Hours:
Thứ Hai : 8:00 sáng – 9:00 chiều
Thứ Ba : 8:00 sáng – 9:00 chiều
Thứ Tư : 8:00 sáng – 9:00 chiều
Thứ Năm : 8:00 sáng – 9:00 chiều
Thứ Sáu : 8:00 sáng – 9:00 chiều
Thứ Bảy : 8:00 sáng – 9:00 chiều
Chủ Nhật : 8:00 sáng – 9:00 chiều