Biểu diễn pha trà phong cách Việt đã được Trà Việt thực hiện và nâng tầm trong suốt hơn 10 năm qua.

tea ceremony bang gia 2

CÁC TEA CEREMONY ĐÃ THỰC HIỆN