Chuyên mục này mình sẽ viết về những chuyến đi thực tế đến các địa điểm, có thể vùng trà, nông trường, nhà máy, hay các tiệm bán trà, xưởng ấm chén… những cái nhìn thực tế nhất, những nơi mà bạn cũng có thể đến.