Bộ quà truyền thống

Vẻ đẹp chuẩn mực của thế giới trà cao cấp

ĐÓNG GÓI BÁT GIÁC TRUYỀN THỐNG

Mỗi hộp quà tặng Trà Việt được kết cấu bởi hộp quà bên ngoài và các hộp bát giác đựng trà bên trong. Mỗi hộp bát giác chứa một gói trà 100gr, được đóng gói hút chân không cẩn thận. Đây là cách đóng gói tốt nhất để bảo toàn được chất lượng của trà, cả về hương và vị, trong khoảng thời gian được tính bằng năm.

Từ các chất liệu giấy mỹ thuật cao cấp và gỗ thông trắng vân trơn, chúng tôi đã tạo nên 8 kiểu hộp quà chuẩn mực, phù hợp nhu mọi nhu cầu biếu tặng.

HỘP QUÀ TỨ QUÝ

38 x 22 x 9 cm

Essential journalists are characterized as those whose home tongues are least similar to standard English. Given that all vernaculars of English are fit for passing on complex idea, the inquiry confronting instructors is, Should students be made to learn and work in standard English, or would it be advisable for them to be allowed the chance to communicate in their home lingo? Essential journalists, new to the class of academic writing, compose as per talk structures with which they are commonplace, for example, dramas or sentence structure school history exercises. The topic of whether students ought to be required to learn ordinary classifications you could check here or permitted to work in ones with which they feel good is replied by standard English supporters who state that the standard structures are fundamental for school work and by promoters of different structures who state that criteria for school achievement must change. In taking a gander at the scholarly community as a language network in which language makes and sorts out a world view, the conflict between dialects gets obvious.

Hộp Tứ Quý, chất liệu giấy gân nổi mĩ thuật, bên ngoài là màu đỏ truyền thống mang đến sự may mắn và cảm giác tươi vui của lễ hội, bên trong là giấy mĩ thuật nhám màu đen tạo nên sự hài hòa và sang trọng.

Hộp Tứ Quý với kích thước 38 x 22 x 9 cm. Hoa văn trên hộp là hoa văn tranh dân gian Đông Hồ “Mục đồng thổi sáo” được in bằng phương pháp kéo lụa thủ công, bên trong có 4 hộp trà bát giác được xếp ngay ngắn và đẹp mắt.

HỘP QUÀ TRI ÂN

30 x 20 x 9 cm

Hộp Tri Ân, chất liệu giấy gân nổi mĩ thuật, bên ngoài là màu đỏ truyền thống mang đến sự may mắn và cảm giác tươi vui của lễ hội, bên trong là giấy mĩ thuật nhám màu đen tạo nên sự hài hòa và sang trọng.

Hộp Tri Ân với kích thước 30 x 20 x 9 cm. Hoa văn trên hộp là hoa văn tranh dân gian Đông Hồ “Mục đồng thổi sáo” được in bằng phương pháp kéo lụa thủ công, bên trong có 3 hộp trà bát giác được xếp ngay ngắn và đẹp mắt.

HỘP QUÀ TRI KỶ

20 x 20 x 9 cm

Hộp Tri Kỷ, chất liệu giấy gân nổi mĩ thuật, bên ngoài là màu đỏ truyền thống mang đến sự may mắn và cảm giác tươi vui của lễ hội, bên trong là giấy mĩ thuật nhám màu đen tạo nên sự hài hòa và sang trọng.

Hộp Tri Kỷ với kích thước 20 x 20 x 9 cm. Hoa văn trên hộp là hoa văn tranh dân gian Đông Hồ “Mục đồng thổi sáo” được in bằng phương pháp kéo lụa thủ công, bên trong có 2 hộp trà bát giác được xếp ngay ngắn và đẹp mắt.

HỘP QUÀ TÂM PHÚC

12 x 20 x 9 cm

Hộp Tâm, chất liệu giấy gân nổi mĩ thuật, bên ngoài là màu đỏ truyền thống mang đến sự may mắn và cảm giác tươi vui của lễ hội, bên trong là giấy mĩ thuật nhám màu đen tạo nên sự hài hòa và sang trọng.

Hộp Tâm Phúc với kích thước 12 x 20 x 9 cm. Hoa văn trên hộp là hoa văn tranh dân gian Đông Hồ “Mục đồng thổi sáo” được in bằng phương pháp kéo lụa thủ công, bên trong có 1 hộp trà bát giác được xếp ngay ngắn và đẹp mắt.